Природний газ

Загальні умови постачання природного газу

Постачання природного газу здійснюється згідно Правил постачання природного газу та за умови наявності діючого між Споживачем та Оператором ГТС договору транспортування газу.

Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених з урахуванням Кодексу газорозподільної системи.

Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання здійснюється протягом місяця нерівномірно.

Місячний обсяг споживання газу Споживачем не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу більш ніж на ±5%.

Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 01 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 15 календарних днів до початку розрахункового місяця.

Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 15 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця.

Права та обов'язки постачальника та споживача газу

Основні права та обов’язки Споживача та Постачальника природного газу визначаються Законом України «Про ринок природного газу»  від 09.04.2015 № 329-VIII та Правилами постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕ від 30.09.2015  № 2496.

ОСНОВНІ  ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

1) вільний вибір постачальника;

2) безоплатну зміну постачальника;

3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;

4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимогзаконодавства та умов договорів;

5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

7) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

8) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;

2) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

3) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

4) припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.

5) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

6) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

7) забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

відсутності укладеного договору постачання природного газу.

ОСНОВНІ ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА:

1. укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

2. отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

3. на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

4. на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

5. на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу;

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

1) дотримуватись вимог цих Правил;

2) забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

3) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

4) в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

5) своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

6) своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

8) пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

9) створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

10) надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

11) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

Договора на постачання та базові ціни

Договір на постачання природного газу

Додаток 1 до Договору на постачання природного газу

Базова ціна газу, що встановлюється ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

 

ПРЕЙСКУРАНТ

на природний газ з 1 вересня 2021 року*

Для споживачів, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, за умови проведення розрахунків по факту споживання природного газу*

Ціна на природний газ грн, без ПДВВідшкодування витрат на доступ до вільних потужностей до точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, без ПДВ**ПДВ, грнЦіна грн,  з ПДВ
Для споживачів, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету,за умови проведення розрахунків по факту споживання природного газу*
18 750,00 136,58 3 777,32 22 663,90
Для побутових споживачів
постачання не здійснюється

* Процедура закупівлі відбувається згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII.

** Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки»

Законодавство по природному газу

Закон України “Про ринок природного газу”

Постанова НКРЕКП № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу”

Постанова НКРЕКП № 1156 “Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу”

Постанова НКРЕКП № 2493 “Про затвердження Кодексу газотранспортної системи”

Постанова НКРЕКП № 2494 “Про затвердження Кодексу газорозподільних систем”

Постанова НКРЕКП № 2495 “Про затвердження Кодексу газосховищ”

Постанова НКРЕКП № 2496 “Про затвердження Правил постачання природного газу”

Постанова НКРЕКП № 2497 “Про затвердження Типового договору транспортування природного газу”

Постанова НКРЕКП № 2498 “Про затвердження Типового договору розподілу природного газу”

Постанова НКРЕКП № 2515 “Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування”

Вирішення спорів по природному газу

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності шляхом переговорів.

Споживач має право надати до підрозділу Постачальника, який відповідає за розв’язання спорів скаргу. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і в строк до одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, постачальник та споживач мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на розгляд суду.

Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Інформація про відповідальних за вирішення спорів

Контактна особа, директор: Вітик Олег Богданович

Телефон: +380 (44) 465 69 54

E-mail: info@kua-energy.com.ua

Адреса: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера 3

Режим роботи: Пн-Пт: 09:00 – 18:00